Żywienie zwierząt hodowlanych. Jaką śrutę sojową wybrać?

Pełnotłuste nasiona soi ( ześrutowane) można stosować w mieszankach dla warchlaków i tuczników. Należy ich jednak używać ostrożniej przy karmieniu loch i ich potomstwa. Nasiona te są uzupełnieniem dla pasz białkowych. Stanowią też źródło wysoko przyswajalnego białka i mogą przynieść realne korzyści nie tylko w odniesieniu do poprawy zdrowia, przyrostu masy ciała zwierząt, ale i w odniesieniu do korzyści finansowych.

Śruta sojowa poekstrakcyjna

Prawidłowa dieta dla drobiu, bydła i innych zwierząt hodowlanych musi być bogata w składniki mineralne. Ponadto, powinna też odpowiadać zapotrzebowaniom energetycznym. Poekstrakcyjna śruta, która zawiera niezbędne białko cechuje się wysoką zawartością lizyny i trypofanu. W paszy tego typu obecne jest też białko by-pass, czyli peptydów nieulegających rozkładowi w żwaczu. Śruty poekstrakcyjne uzyskuje się podczas ekstrakcji oleju z nasion oleistych, w tym przypadku soi. Śruta może być też wytworzona z rzepaku. Aby uzyskać końcowy produkt, należy poddać ją obróbce chemicznej z udziałem rozpuszczalników, np. heksanu. W związku z taką obróbką, spadają nieco wartości smakowe.

Śruta poddana ekstruzji

Ekstruzja jest procesem, który ogranicza w nasionach soi zawartość substancji antyżywieniowych, takich jak inhibitory trypsyny i chymotrypsyny, lektyny, oligosacharydy, białka antygenowe oraz oraz kwas fitynowy. Mikronizacja podobnie jak ekstruzja ogranicza zawartość substancji antyżywieniowych. Udział ekstrudowanych nasion może być w mieszankach wyższy niż w przypadku śruty poekstrakcyjnej od 15 do 20%. Ma też wyższe walory smakowe. Pasza dla zwierząt w postaci śruty wpływa decydująco na ich przyrost masy. Już po krótkim czasie stosowania widać wyraźną poprawę masy ciała i wielkości hodowanego drobiu, bydła lub innych zwierząt. Śruta ekstrudowana charakteryzuje się wysokim stopniem przyswajalnością obecną w procesie trawienia u zwierzyny, co przekłada się również na realne oszczędności. Przyswajalność białka sięga 95%, a zawartość wody oscyluje zazwyczaj w granicach 10%. Niektórzy sprzedawcy oferują także śrutę ekologiczną lub mają w ofercie usługę ekstrudowania soi klientów. Takie rozwiązanie wiąże się z wyższymi kosztami, ale powstała w procesie ekstruzji pasza ma swoich zwolenników, zwłaszcza gdy hodowla działa na zasadzie gospodarstwa ekologicznego.

Śruta, jako uzupełnienie własnych mieszanek

Dostępny w sprzedaży asortyment śruty można wykorzystać do sporządzania i bilansowania własnych mieszanek pełnoporcjowych dla różnych gatunków zwierząt hodowlanych i drobiu. Przykładowy udział w mieszankach paszowych dla trzody wynosi: prosięta, około 20%, warchlaki ok. 15%, tuczniki ok. 10%. Odpowiednio, dla drobiu młodego ok. 30%, dla drobiu dorosłego 20%, dla przeżuwaczy zaś począwszy od 2 do 3 w przeliczeniu na sztukę na dzień. Śruta sojowa na polskim rynku pochodzi głównie z importu. Ziarna sprowadza się z Ameryki Południowej lub Północnej. Dla hodowców, pasza ta stała się w obecnej chwili niezbędna, a zastąpienie jej innymi komponentami wydaje się wręcz niemożliwe.